Видача дублікатів

В случае потери или порчи документа, удостоверенного или выданного нотариусом, нотариусом выдается дубликат утраченного или испорченного документа.

Видача дублікатів нотаріальних документів.

У разі втрати або псування документа, засвідченого або виданого нотаріусом, нотаріусом видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.

До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат втраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається в справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Особливості видачі дублікатів.

Дублікати документів, посвідчених або виданих нотаріусом, можуть бути видані згідно з письмовою заявою спадкоємців осіб, за дорученням яких або щодо яких здійснювалося нотаріальну дію, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу. В цьому випадку нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, які підтверджують їх родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту).

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких здійснювалося нотаріальну дію, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, які підтверджують їх родинні стосунки (фотокопія свідоцтва виконавця заповіту ).

Дублікат секретного заповіту не видається!

Нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей.

Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей відповідно до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Мін’юсту

України.Документи для отримання дублікатів:
1. Паспорт
2. Ідентифікаційний номер за ДРФО

Закрыть меню