Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна

Наявність або відсутність обтяжень на нерухомість, є найважливішим елементом перевірки нерухомості при угодах купівлі-продажу або інших формах відчуження.

Про витяг

Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату і час її надання відомості про зареєстрованих майнових прав на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівної складовою частиною державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих прав на нерухоме майно та їх об ремененій.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити, крім відомостей про зареєстрованих майнових прав на нерухоме майно та їх обтяження, відомості про виникнення, перехід і припинення права власності та інших майнових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав по запитуваній суб’єкту або об’єкту нерухомого майна, а також про зміни у відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів в хронологічному порядку.

Для фізичних та юридичних осіб інформація по об’єкту нерухомого майна та суб’єкту майнового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису або іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором (нотаріусом).

Інформація з Державного реєстру прав у електронній формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-порталі Мін’юсту з використанням електронного цифрового підпису або іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, в тому числі з використанням електронної системи ідентифікації «Bank ID».

Для реєстрації на офіційному веб-порталі Мін’юсту користувачем обов’язково зазначаються відомості про прізвища, імені та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання отказалсяя від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідного контролюючого органу і має відмітку у паспорті громадянина України).

Інформація про зареєстровані права та їх обтяжень, отримана в електронній або паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу і використовується відповідно до законодавства.

Інформація із Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її в повному обсязі.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої ним особи шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу або до нотаріуса.

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяжень, яка міститься в Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною і платною.

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Документи

Документи, які необхідно подати нотаріусу для вилучення (витяга) з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна:

  1. Паспорт та
  2. Ідентифікаційний код.
  3. Заява на отримання інформації (заповнюється у нотаріуса).
  4. Реквізити для пошуку.
Закрыть меню