Завірення документів

Завірити копію документа або засвідчити справжність підпису під документом так, щоб такий документ або його копія мали юридичну значимість потрібно у нотаріуса.

Засвідчення копій, документів і підписів.

Завірити копію документа або засвідчити справжність підпису під документом так, щоб такий документ або його копія мали юридичну значимість потрібно у нотаріуса.

Саме нотаріус, як представник держави, має право своїм підписом і печаткою приватного нотаріуса завіряти підпис громадянина або представника юридичної особи, а також засвідчувати вірність документа або копії документа.

Спектр запевнення і засвідчення копій і підписів досить широкий — від засвідчення копії документа як для фізичних так і для юридичних осіб, до засвідчення підпису перекладача або відповідальних осіб на облікових картках юридичних осіб в банках.

Незважаючи на розвиток інформаційних технологій, багато сучасних онлайн сервіси для забезпечення безпеки власників також вимагають нотаріального засвідчення підпису їх власника, наприклад WebMoney (Вебмані).

Зверніть увагу!
Запевняючи підпис, нотаріус не посвідчує факти підписанта, які він виклав у документі. Нотаріус посвідчує особу і факт того, що підпис зроблено особою, яке ці факти виклало.

Документи для запевнення підписів

Для засвідчення справжності підпису завжди необхідний паспорт автора підпису.

Якщо завіряється підпис перекладача, експерта в певній галузі, потрібно пред’явити відповідний диплом.

Якщо нотаріально посвідчується підпис представника юридичної особи або підпис особи, що діє за дорученням, потрібні оригінали документів, що засвідчують делеговані повноваження.

Деякі з видів засвідчення документів, копій документів і підписів, які можна завірити у нотаріуса

Нижче представлені деякі з видів засвідчення документів, копій документів і підписів,

Свідоцтво вірності перекладу

Засвідчення перекладу нотаріусом На відміну від «побутових» варіантів перекладу, під нотаріальним перекладом мається на увазі переклад, з подальшим нотаріальним посвідченням, документів, які …

Засвідчення підпису чоловіка при відчуженні нерухомості

Свідоцтво підпису чоловіка при купівлі або продажу нерухомості. Дружина і чоловік, згідно з українським законодавством, мають…

Засвідчення справжності підпису перекладача

Засвідчення справжності підпису перекладача на перекладі В першу чергу потрібно відзначити, що засвідчення підпису перекладача, це один з можливих варіантів здійснення …

Засвідчення копій

Засвідчення копій Нотаріус Тимошенко засвідчує вірність копії (фотокопії) документа і виписки з нього, за умови, що вони не суперечать закону, …

Засвідчення підписів на установчих документах підприємства, юридичної особи

Засвідчення справжності підпису перекладача на перекладі В першу чергу потрібно відзначити, що засвідчення підпису перекладача, це один з можливих варіантів здійснення …

Засвідчення зразків підписів і відбитка печатки на банківській картці

Засвідчення справжності підпису на банківських картках. Банківська картка зі зразками підписів (друку) — обов’язковий елемент у підприємництві і оформляється на …

Особливості посвідчення підписів

Іноді при складанні будь-якого договору жодна зі сторін не може поставити під ним свій підпис (наприклад, через хворобу або інвалідності). Тоді підпис залишає іншу особу, а нотаріус посвідчує особистості як фактично підписався так і того, хто в силу обставин не міг залишити підпис власноручно і делегував свої повноваження. У записі нотаріуса особливо наголошується, з яких причин підпис не могла бути залишена власноруч.
Право зробити підпис від імені іншої особи не може бути передано людині, в інтересах якого укладається договір.

Існують документи, справжність підпису під якими нотаріус засвідчувати не має права — це можуть робити тільки державні органи. Це документи, що підтверджують дату народження або смерті, наявність хвороби або інвалідності, вступ в шлюб або його розірвання, право власності на будь-яке майно. Справжність підпису на подібного роду документах може бути засвідчена нотаріусом лише в тих випадках, якщо документ буде надано в установи іншої держави.

Коли нотаріус посвідчує зразки підписів посадових осіб фірм і організацій, які з метою відкриття рахунків передаються в банк — Нацбанк України або будь-який комерційний, він проводить перевірку не тільки справжності підпису, а й повноважень посадової особи та правоздатності юридичної особи, яке особа представляє.

Для підтвердження повноважень посадової особи нотаріусу слід передати наказ або протокол, відповідно до якого власник підпису призначений на відповідну посаду, довіреність від керівника і т.п.

Нотаріус також може засвідчити і електронний підпис на документах.

Закрыть меню