Засвідчення підпису чоловіка при відчуженні нерухомості

Дружина і чоловік, згідно з українським законодавством, мають рівні права на користування, володіння і розпорядження спільним майном (якщо інше не обумовлено - наприклад, в шлюбному договорі).

Про засвідчення

Договору щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також угоди щодо іншого цінного майна можуть бути посвідчені нотаріусом при наявності письмової згоди другого з подружжя.

Це обумовлено в першу чергу тим, що на угоди щодо розпорядження майном, що є спільною власністю, згідно із законодавством, має мати місце згода всіх сторін, чиєю власністю це майно є. Згода сторін (подружжя) на зміну статусу спільно нажитого майна оформляється документально і засвідчується нотаріусом.

Зверніть увагу!

Майно, придбане чоловіком до шлюбу або отримане в дар, є його особистою власність.
Для відчуження такого майна згода другого чоловіка не потрібно, як і для відчуження майна, що є особистою власністю одного з подружжя за умовами шлюбного чи іншого договору.

Якщо особа, чиє майно відчужується або передається у заставу, не має чоловіка або дружини, письмову заяву про це повинно бути подано нотаріусу. Дана інформація повідомляється іншій стороні договору, що укладається і вноситься в його текст. Так само роблять і в разі покупки незаміжнім / неодруженим особою майна — в договір вноситься запис про те, що купується воно на особисті кошти.

Рівні права чоловіка і дружини.

Чоловік і дружина мають рівні права на володіння, користування і розпорядження тим майном, яке належить їм на праві спільної сумісної власності (як мінімум, за винятком тих випадків, коли інші умови встановлені певними домовленостями між подружжям, наприклад шлюбним договором).

Передбачається, що будь-які угоди з спільним майном здійснюються за згодою другого з подружжя, але при проведенні більшості незначних угод, таких, як покупка-продаж побутової техніки, письмову згоду звичайно не потрібно.

Але в разі придбання або продажу значного, великого рухомого або нерухомого майна (квартири, будинку, земельної ділянки, машини) передбачено обов’язкове письмова згода другого з подружжя.

Не варто ставитися до цього зневажливо, так як якщо угода буде проведена без офіційної згоди, надалі при певних обставинах вона може бути визнана судом недійсною і буде розірвана.

Законом встановлено, що згода чоловіка має бути нотаріально посвідчена, і відповідно, повинна бути завірена справжність його підпису, в таких випадках:

 1. при здійсненні операції з відчуження цінного, великого рухомого або нерухомого майна;
 2. при здійсненні операції, яка вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення;
 3. при здійсненні операцій, які вимагають обов’язкової державної реєстрації.

Набуте подружжям за час шлюбу майно залишається загальним і після розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу не припиняє право спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.

При здійсненні операцій одним з подружжя з майном, яке було нажито подружжям за період перебування в шлюбі, необхідно отримувати згоду від другого чоловіка, навіть якщо вони в розлученні.

 

Якщо подружжя розведені

Можуть також бути ситуації, коли операції з відчуження майна здійснюються вже колишнім подружжям, тобто після їхнього розлучення. В такому випадку може виникнути ряд нюансів, щодо яких найкраще отримати фахову консультацію, щоб в подальшому не зіткнутися з майновими претензіями з одного чи з іншого боку.

В такому випадку нотаріусу потрібно буде надати згоду колишнього чоловіка на угоду щодо спільно нажитого майна в тому випадку, якщо не було проведено його розділ і воно залишилося сумісною власністю.

Підпис на такій заяві ставиться в присутності нотаріуса, і він засвідчує її справжність, тобто факт того, що це підпис саме цю людину. Але важливим є той факт, що засвідчується тільки справжність залишеної підпису, але не самого змісту заяви.

Коли згода чоловіка не знадобиться.

Договір щодо розпоряджання майном, яке подається для нотаріального посвідчення, може бути посвідчений нотаріусом без згоди другого з подружжя у разі, якщо з правовстановлюючого документа, договору, укладеного між подружжям, свідоцтва про шлюб та інших документів випливає, що зазначене майно є особистою приватною власністю одного з подружжя, тобто набуте до реєстрації шлюбу, за час шлюбу, але на умовах, передбачених шлюбним або іншим договором, укладеним між подружжям , Договором дарування або в порядку спадкування, або за кошти, які належали їй (йому) особисто тощо.

Договір про відчуження майна може бути посвідчений без згоди другого з подружжя, якщо:

 1. місцезнаходження другого з подружжя невідоме і цей факт встановлений в судовому порядку (судове рішення про визнання подружжя безвісно відсутнім має вступити в силу до моменту укладення договору відчуження майна);
 2. відчужуване майно один з подружжя придбав в той час, коли шлюбні відносини були припинені фактично і подружжя проживало окремо, окремо вели господарство — для підтвердження цього факту також буде потрібно судове рішення про визнання майна особистою власністю одного з подружжя.

Документи

Документи для оформлення згоди подружжя на здійснення угоди:

 1. паспорт;
 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний (податковий) номер);
 3. Свідоцтво про укладення шлюбу.

Для юридичної особи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 • Статут (Установчий договір) юридичної особи;
 • Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЕДГРПОУ);
 • Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);
 • Витримка ( «Витяг») з Державної адміністрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  (Видається в районній державній адміністрації у реєстратора);
  печатку юридичної особи;
 • протокол (наказ) про призначення на посаду керівника і підтвердження його повноважень
  (Нотаріально засвідчене доручення що підтверджує повноваження представника);
 • паспорт представника юридичної особи;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний (податковий) номер) представника юридичної особи.

Нотаріусу необхідно надати інформацію про майно:
— точна адреса
— кадастровий номер
— реєстраційний номер

Закрыть меню