Оформлення довіреностей

Довіреність - універсальний документ, який дозволяє передати широкий спектр повноважень від однієї особи до іншої. Саме нотаріусів держава наділила правом завіряти довіреності!

Нотаріальне посвідчення довіреностей

В найкоротший час Ви можете оформити, завірити і отримати на руки як прості разові доручення з будь-яким набором обов’язків для довіреної особи, так і генеральну довіреність на автомобіль або інше майно — квартиру, житловий будинок, ділянка і т.д., за якими довірена особа може здійснювати повний спектр дій за розпорядженням рухомим або нерухомим майном, включаючи купівлю, продаж, державну реєстрацію і т.д.

Види довіреностей

Довіреність — універсальний документ, який дозволяє передати широкий спектр повноважень від однієї особи до іншої.

Саме нотаріусів держава наділила правом завіряти довіреності!

Довіреність на розпорядження рахунком

Довіреність на розпорядження рахунком у банку. Довіреність на розпорядження рахунком в банку — це документ, який…

Довіреність на розпорядження майном

Довіреність на розпорядження майном Довіреність на розпорядження майном незамінна у випадках, коли власник…

Довіреність на припинення реєстрації ФОП

Довіреність на припинення реєстрації фізичних осіб-підприємців. Так склалося, що закриття підприємницької…

Довіреність на представництво в суді

Довіреність на представництво в суді Вести справи під час суду громадянин може самостійно або через довірену особу. У другому…

Довіреність на користування БО

Довіреність на користування банківською осередком. Будь-яке доручення — юридично завірений дозвіл, яким одну особу…

Довіреність на держреєстрацію майна

Довіреність на державну реєстрацію майна. На сьогоднішній день інформація з Державного реєстру речових прав є основним …

Довіреність на вивіз дитини за кордон

Довіреність на виїзд дитини за кордон. Перше, що необхідно відзначити — з юридичної точки зору такої довіреності як довіреність на …

Довіреність для реєстрації юридичної особи

Довіреність на державну реєстрацію юридичної особи. На сьогоднішній день реєстрація юридичної особи, підприємства будь-якої форми…

Довіреність в порядку передоручення

Передоручення довіреності. Традиційно будь-які види довіреностей видаються для того, щоб Довіритель (той, хто довіряє) передав довіреній особі право на…

Генеральна довіреність на автомобіль

Генеральна довіреність на автомобіль З усієї маси довіреностей, генеральна довіреність на автомобіль найчастіше використовується як…

При завіренні нотаріус:

Надає:

  • консультує з питань, пов'язаних з оформлюваної довіреністю
  • переконується в дієздатності особи є довірителем
  • посвідчує доручення і реєструє нотаріальну дію
  • вносить інформацію до єдиного реєстру довіреностей (ЄРД)

Процедура завірення довіреності

Для оформлення довіреності, особа, яка довіряє, має особисто відвідати нотаріальну контору і повідомити нотаріуса, які дії він збирається довірити.

Нотаріус пояснить довірителю, які дії він має право передоручити іншій особі і які наслідки такого доверітельства можуть мати місце.

Якщо довіритель розуміє пояснення нотаріуса, в якості базового документа береться типовий бланк-шаблон довіреності, який редагується під завдання довірителя.

Переконавшись в тому, що довіритель розуміє і приймає зміст документа, який підписує, нотаріус роздруковує довіреність на спеціальному нотаріальному бланку, довіритель ставить свій підпис, після чого нотаріус, упевнившись в ідентичності особи яка його поставила, посвідчує доручення своїм підписом і печаткою з подальшим внесенням інформації в ЕРД (єдиний реєстр довіреностей).

Що повинна містити довіреність

Довіреність містить два основні блоки:

  1. Дані про довірителя і довірену особу.
  2. Перелік дій, які довіритель дозволяє здійснювати довіреній особі.

І якщо внесення даних про довірителя і довірену особу є суто процедурними завданнями, то обсяг дій, які довіритель доручає довіреній особі завжди індивідуальний.

 

З одного боку, перелік дій повинен бути таким, щоб довірена особа могла вирішити поставлену перед ним задачу, а з іншого, необхідно передбачити заходи безпеки для довірителя, щоб довірена особа не могла свідомо чи несвідомо завдати шкоди довірителю.

Вартість оформлення довіреності

За вартістю оформлення довіреності консультуйтеся у нотаріуса.

Але потрібно брати до уваги, що на вартість оформлення довіреності впливають:

які види поруки вказані в довіреності
на який період виписується довіреність
терміновість завірення довіреності
наявність додаткових дій (наприклад отримання витягів-вітягів)

Особливості оформлення довіреностей

Нотаріус засвідчує довіреність, складену від імені фізичної або юридичної особи на ім’я одного або декількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, які необхідно буде здійснити представнику.

У тексті доручення повинні бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають .

Термін, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України. Якщо строк довіреності не встановлений, вона дійсна до її скасування.

При посвідченні довіреностей від імені юридичної особи нотаріус перевіряє обсяг правоздатності юридичної особи, справжність підписів посадових осіб та їх повноважень на право підпису.

Довіреність на укладання договору дарування, в якій не встановлено імені обдаровуваного, є недійсною.

Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, в якій передбачено право на передоручення.

Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю.
Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення, подавши заяленіе про скасування довіреності, підпис на якому засвідчений нотаріально.

Засвідчені нотаріусами довіреності, а також довіреності, видані в порядку передоручення, припинення їх дії, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей.

Нотаріальні гарантії

Звертаючись до нотаріуса ви можете бути впевнені в тому що:

  1. нотаріус ретельно проаналізує завдання довірителя
  2. попередить про можливі ризики
  3. складе текст, який буде мати юридичну значимість і не суперечити законодавству
  4. в найкоротші терміни зробить завірення і реєстрацію довіреності
Закрыть меню