Довіреність в порядку передоручення

Передоручення довіреності. Традиційно будь-які види довіреностей видаються для того, щоб Довіритель (той, хто довіряє) передав довіреній особі право на...

Передоручення

Передоручення довіреності — це передбачена законодавством процедура, при якій довірена особа №1 (той, кому довірили) може також оформити довіреність на іншу довірену особу №2, для того, щоб воно, замість нього, могло здійснити дії, які доручені довірителем.

Зазвичай передоручення використовують у випадках, коли довірена особа №1 в силу об’єктивних чи суб’єктивних причин не може самостійно виконати дії, доручені Довірителем. Це можуть бути хвороба, відрядження, стихійне лихо, призов до армії, позбавлення волі, відсутність часу або можливостей, недолік компетенції і просто небажання самостійно займатися тією чи іншою справою.

Традиційно будь-які види довіреностей видаються для того, щоб Довіритель (той, хто довіряє) передав довіреній особі право на здійснення одного, або декількох, юридично значущих дій, іншій особі (без різниці, фізичній або юридичній).

Обмеження на передоручення

Головним обмеженням для можливості передоручення довіреності є не передбачена в «первинної» довіреності сама можливість її передоручення.
Іншими словами, якщо Довіритель запевняючи довіреність не передбачив можливість її передоручення, то довірена особа №1 не має права її передоручити довіреній особі №2.

Зверніть увагу

Недотримання правил оформлення може стати причиною визнання довіреності недійсною.

Так наприклад, довірена особа №1 зобов’язана оповістити Довірителя про сам факт передоручення, а також повідомити всі необхідні відомості як про довірену особу №2, так і про повноваження, якими воно було наділене.

У новій довіреності обов’язково повинні вказуватися місце і час здійснення первинної довіреності, а також, перелік повноважень довіреній особі №2 і зроблена відповідна відмітка про те, що це доручення, видане в порядку передоручення.

Закрыть меню