Довіреність для реєстрації юридичної особи

Довіреність на державну реєстрацію юридичної особи. На сьогоднішній день реєстрація юридичної особи, підприємства будь-якої форми...

Загальна інформація

На сьогоднішній день реєстрація юридичної особи, підприємства будь-якої форми власності (ТОВ, ТОВ) проводиться безпосередньо у нотаріуса, наділеного правами державного реєстратора.

Якщо в силу обставин особисто ви або співзасновники не мають можливості або бажання особисто займатися питаннями реєстрації, таке завдання можна доручити довіреній особі, оформивши на нього відповідну довіреність.

При оформленні довіреності рекомендуємо отримати консультацію у нотаріуса про повноваження, які в ній будуть викладені. Можливо має сенс їх не обмежувати тільки завданням реєстрації, а розширити до можливостей зміни відомостей про юридичну особу, назви, юридичної адреси, складу засновників, розміру статутного капіталу, КВЕДів (класифікація видів економічної діяльності) і т.д.

Для посвідчення довіреності на державну реєстрацію юридичної особи нотаріусу необхідно подати:

Для фізичних осіб:

  1. паспорт, ідентифікаційний код довіреної особи;
  2. дані про повіреного на українській мові (прізвище, дата народження, адреса реєстрації);

Для юридичних осіб:

  1. статутні документи юридичної особи (статут, витяг з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців);
  2. паспорт, ідентифікаційний номер представника, який діє від імені особи, документ, що підтверджує його повноваження (керівник юридичної особи — протокол про призначення на посаду керівника);
  3. карта юридичної особи (за наявності).
Закрыть меню