Довіреність на розпорядження майном

Довіреність на розпорядження майном незамінна у випадках, коли власник, власник майна, нерухомості змушений тривалий час відсутні в силу зайнятості, хвороби, життєвої або виробничої необхідності.

Довіреність на розпорядження майном

Довіреність на розпорядження майном використовується для довіри завдань пов’язаних з купівлею-продажем нерухомого майна — квартири, земельної ділянки, житлового будинку, але також можлива видача довіреності на розпорядження рухомим майном — машиною, автомобілем.

Довіреність такого типу дозволяє особі, на яке вона оформлена, здійснювати продаж, дарування, передоручення (якщо таке передбачено) та інші види дій з довіреною до розпорядження майном.

Довіреність на розпорядження майном обов’язково завіряється у нотаріуса, який з одного боку, потребують наявності правовстановлюючих документів, документів, що засвідчують особистості осіб зазначених у дорученні, а при необхідності, додаткових довідок і заяв, а з іншого боку, ретельно вивчить подані документи і упевниться в тому , що сторони розуміють які дії з майном передбачені довіреністю.

Залежно від того на який тип майна видається довіреність і які умови довіреності, нотаріус може зажадати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (якщо це доручення на авто), дозвіл банку на посвідчення або довідку про погашення кредиту, якщо майно знаходиться в кредиті.

Для посвідчення довіреності на представництво інтересів, розпорядження всім майном нотаріусу необхідно подати:

Посвідчення довіреності від фізичної особи:

  1. паспорт, ідентифікаційний код довірителя;
  2. дані про повіреного на українській мові (прізвище, дата народження, адреса реєстрації);

Посвідчення довіреності від юридичної особи:

  1. Статусні документи юридичної особи (статут, витяг з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців);
  2. паспорт, ідентифікаційний номер представника, який діє від імені особи, документ, що підтверджує його повноваження (керівник юридичної особи — протокол про призначення на посаду керівника);
  3. карта юридичної особи (за наявності).
Закрыть меню