Довіреність на розпорядження рахунком

Довіреність на розпорядження рахунком в банку - це документ, який дозволяє представнику отримати довіреність реалізувати право на вчинення дій та банківських операцій з рахунком довірителя.

Види довіреностей на розпорядження рахунком

Довіреність на розпорядження банківським рахунком може бути разова або спеціальна, видана від / для фізичної або юридичної особи.

Разова довіреність передбачає тільки одну банківську операцію, наприклад зняття певної суми грошей.

Спеціальна довіреність призначена для того, щоб довірена особа протягом вказаного в довіреності періоду часу мало можливість здійснювати типові дії з банківським рахунком.

У випадках з юридичною особою, необхідність видачі такої довіреності найчастіше зумовлена ​​економічною діяльністю підприємства, для власників якого важливо, щоб фінансові взаємовідносини з контрагентами не припинялися.

Для цього виписуються довіреності на групу осіб, наприклад бухгалтер, фінансовий директор, виконавчий директор і т.д., кожне з яких наділене своїми повноваженнями (не плутати з картками підписів для банку).

Якщо вести мову про фізичних осіб, то існує велика кількість випадків, коли довіреність може бути не тільки зручна і корисна, але й необхідна. Наприклад, коли родичам або подружжю необхідно користуватися одним рахунком одночасно, або коли вкладник не має фізичної можливості або часу відвідати банк.

Особливості оформлення довіреностей на розпорядження банківським рахунком.

Довіреність на розпорядження банківським рахунком може бути видана відразу на декількох осіб.

Якщо банківських рахунків кілька, то і довіреностей кілька, відповідно до кількості рахунків. За винятком випадків коли всі рахунки обслуговуються в одному банку.

Ніхто, крім законних представників або опікунів, не може закрити депозитний рахунок або будь-яким способом розпоряджатися грошима на ньому.

Оформити довіреність можна у нотаріуса, що простіше і швидше, або безпосередньо в банку. Для оформлення довіреності в банку клієнтові потрібно принести паспорт або документ, який його замінює і засвідчує особистість; також довідку, яка засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного коду.

Якщо в паспорті зазначено, що клієнту для здійснення платежів ідентифікаційний номер не потрібен, то і немає необхідності в документі про його присвоєння.

Довіреність також оформляється власником рахунку, коли присутній довірена особа і представник банку.

У довіреності потрібно чітко вказати список можливих для довіреної особи операцій, номер договір і рахунки, на який видано цей документ.

Вкладник самостійно встановлює термін дії довіреності, але який не може перевищувати строку тривалості банківського вкладу.

Закрыть меню