Дарування корпоративних прав

Корпоративні права, які можуть являти собою частку в активах, статутному фонді, в майні організації, права на участь у господарській та управлінській діяльності, прибуток, частку прибутку, дивіденди від результатів господарської діяльності і т.д., також можуть бути об'єктом власності.

Особливості оформлення дарування корпоративних прав або частки у статутному капіталі.

Відповідно, як будь-який інший об’єкт власності, вони можуть бути передані іншим фізичним або юридичним особам.

Передача корпоративних прав шляхом укладення договору дарування більш рідкісна процедура, ніж купівля-продаж корпоративних прав, але тим не менш, має місце бути.

Найбільш поширеною формою господарської діяльності для юридичних осіб є ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), або по українськи — ТОВ (товариство з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ).
Відповідно, сама можливість такого дарування повинна бути передбачена статутом підприємства. Якщо це не передбачено, виникає необхідність державної реєстрації внесення змін до установчих документів підприємства.

Крім того, зазвичай підприємства складаються з декількох і більше учасників-співзасновників і відповідно згоду з їх боку на таку процедуру також впливає на можливість оформлення договору дарування.
Це обумовлено законодавством в якому має місце твердження що «Учасники ТОВ мають переважне право придбання частки».

Ця та ряд інших правових причин можуть стати причиною неможливості укладення договору дарування корпоративних прав або частини статутного капіталу.
Тільки звернувшись до нотаріуса і надавши всі необхідні документи можна буде зробити висновок про можливість укладення даного договору.

Документи

Для посвідчення договору дарування частини в статутному капіталі (корпоративних прав) нотаріусу необхідно надати:

  1. установчих документів юридичної особи, частина якого продається (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
  2. протокол зборів засновників юридичної особи, частина якого дарується, про намір подарувати із зазначенням кому і яка частина дарується;
  3. свідоцтво про формування статутного капіталу в повному обсязі.

Для учасника (засновника) фізичної особи:

  1. паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за дорученням, то він подає нотаріально посвідчену довіреність, свої паспорт, ідентифікаційний номер);
  2. заяву про згоду на дарування майна від дружини (чоловіка) Дарувальника, справжність підпису нотаріально завірена;
  3. свідоцтво про шлюб;

Для учасника (засновника) юридичної особи:

  1. паспорт, ідентифікаційний номер представника, який діє від імені юридичної особи, документ підтверджує повноваження представника (якщо діє керівник юридичної особи — протокол про призначення на посаду керівника, якщо діє представник — нотаріально засвідчене доручення);
  2. установчих документів юридичної особи, (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
  3. протокол зборів засновників юридичної особи про намір подарітть або придбати в дар частину в статутному капіталі;
  4. друк (при наявності).
Закрыть меню