Договір довічного догляду

Договір довічного утримання укладається між двома сторонами, одна з яких зазвичай є непрацездатною

Про договір утримання

Договір довічного утримання укладається між двома сторонами, одна з яких зазвичай є непрацездатною і через непрацездатність готова передати нерухомість іншій стороні, яка взамін за гроші, допомога, догляд та ін. (Визначається умовами договору) отримає цю нерухомість після смерті непрацездатної особи.

У договорі викладаються:

Зобов’язання по відношенню до непрацездатною стороні (відчужувачу)
Умови переходу нерухомого майна до того, хто здійснює догляд (набувачеві)


Нотаріус:

Перевіряє договір на відповідність законодавству
Пояснює сторонам наслідки укладення договору
Запевняє і реєструє договір
Особливістю укладення договорів довічного утримання є присутність одночасно двох чинників — непрацездатну сторону хвилює гарантія виконання викладених в договорі зобов’язань боку набувача, а сторону, яка здійснює догляд хвилює можливість отримання законного, гарантованого і безболісного права власності на майно.

Це обумовлено, з одного боку, юридичною неграмотністю, а з іншого, інформацією в ЗМІ про випадки коли, непрацездатну сторону обманювали відбираючи житло без надання належного догляду або, коли сторона здійснює догляд і огляд не могла отримати нерухомість з огляду на появу об’єктивних чи суб’єктивних обставин — юридично неграмотний договір, законні родичі і спадкоємці, інші обставини.

Обов'язки набувача

У тексті договору довічного утримання обов’язково зазначається, що набувач майна зобов’язаний надавати відчужувачу довічно матеріальне забезпечення, а також усі види догляду (опікування) з їх конкретізірованіем або без такого та визначається грошова оцінка матеріального забезпечення, яка встановлюється за згодою сторін.

У разі зобов’язання набувача забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання, в тексті договору зазначається конкретно визначена частина помешкання, в якій відчужувач або третя особа має право проживати.

Особливості оформлення договору довічного утримання

Договору довічного утримання (догляду) посвідчуються нотаріусами з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження.

Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я.

Набувачем майна за договором довічного утримання може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання може бути посвідчений після визначення частини цього співвласника у спільному майні або визначення порядку користування цим майном між співвласниками.

При посвідченні договору довічного утримання накладається заборону відчуження майна в установленому порядку, про що робиться напис на всіх примірниках договору.

У разі смерті фізичної особи — набувача за договором довічного утримання (догляду) при відсутності у неї спадкоємців або при відмові їх від договору довічного утримання (догляду) нотаріус за письмовою заявою відчужувача припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робить відповідний напис з посиланням на відповідну статтю Цивільного кодексу України.

Факт смерті набувача підтверджується свідоцтвом державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть.

Відчужувачу повертається приєднаний до примірника договору довічного утримання первинний правовстановлюючий документ на майно чи його дублікат, який міститься у справах нотаріуса. Разом з листом нотаріуса про припинення дії договору довічного утримання цей правовстановлюючий документ (або його дублікат) подається відповідному органу, який реєструє для перереєстрації.

Обов’язки набувача за договором довічного утримання переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передано відчужувачем.

Якщо спадкоємці відмовилися від прийняття цього майна або якщо у набувача немає спадкоємців, договір пожиттєвого утримання припиняється, відчужувач за його заявою набуває право власності на майно, яке було предметом договору.

У разі ліквідації юридичної особи — набувача, за умови відсутності у неї правонаступників, нотаріус на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців але письмової заяви відчужувача, припиняє дію договору довічного утримання (догляду) та повертає відчужувачу первинний правовстановлюючий документ.

Розірвання договору довічного утримання

Розірвання договору довічного утримання за згодою сторін, в тому числі внесення змін до договору, оформлюється нотаріусом на підставі правил, викладених у відповідній Інструкції.

Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, в якому визначаються умови, розмір та строки виплати аліментів. Такий договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

* При посвідченні договорів про надання утримання нотаріус дотримується правил статей 75-78, 82 Сімейного кодексу України.

Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення утримання взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру, інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

Документи

Документи для посвідчення договору довічного утримання (догляду)

 1. Паспорт
 2. Ідентифікаційний номер за ДРФО
 3. Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно, якщо відчужується транспортний засіб то потрібне свідоцтво на транспортний засіб обов’язково з відміткою про зняття з реєстрації для відчуження
 4. При продажу землі або транспортних засобів, експертна грошова оцінка
 5. При даруванні землі, нормативна грошова оцінка
 6. При відчуженні землі без відчуження будинку, довідки про відсутність забудови з БТІ і місцевої ради
 7. При відчуженні землі за державним актом в якому відсутній кадастровий номер, то потрібна довідка з земельних ресурсів про присвоєння кадастрового номера
 8. При відчуженні житлового нерухомого майна, форма № 3 з ЖЕКу
 9. При відчуженні землі, довідка про обмеження з земельних ресурсів
 10. При відчуженні нерухомого майна (крім землі), довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації (Виписка з Реєстру права власності)
 11. При відчуженні корпоративних прав, потрібне свідоцтво про 100% формуванні статутного капіталу
 12. Якщо власником / співвласником майна є фізична особа у віці до 18 років, то потрібно Рішення (дозвіл) опікунської ради
 13. При даруванні між особами 1 ступеня споріднення свідоцтво про реєстрацію шлюбу або свідоцтво про народження, в залежності від ситуації
 14. При відчуженні спільного майна згоди співвласника / сособстенніков або дружина
 15. Якщо стороною / сторонами є юридична особа, то потрібно, Свідоцтво, Статут, Довідка з статистики, Протокол вищого зборів, Виписка з державного реєстру юридичних осіб
Закрыть меню