Договір на спадщину

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Про договір на спадщину

Спадкові договори, предметом яких є нерухоме майно, посвідчуються нотаріусом з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження.

Правовстановлюючий документ на майно після ознайомлення з ним нотаріусом повертається власнику майна (відчужувачу), а в тексті договору зазначаються назва цього документа, номер і дата його видачі та найменування юридичної особи, яка його видала.

Якщо предметом спадкового договору є майно, яке підлягає державній реєстрації, нотаріус у тексті договору зазначає про необхідність його реєстрації у відповідному органі реєстрації після смерті відчужувача.

Подружжя має право укласти спадковий договір щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності.

Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

На майно, яке є предметом спадкового договору, нотаріус накладає заборону відчуження у встановленому порядку, про що робиться напис на всіх примірниках договору.

У разі смерті відчужувача на підставі заяви набувача за спадковим договором та свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного стану, нотаріус знімає заборону відчуження.

Після смерті відчужувача нотаріусу повертається первинний правовстановлюючий документ на нерухоме майно, яке було предметом договору, який приєднується до примірника спадкового договору, який зберігається в справах нотаріуса. На повернутому примірнику правовстановлюючого документа нотаріус робить відмітку про перехід права власності до набувача у зв’язку зі смертю відчужувача за спадковим договором.

У разі смерті фізичної особи-набувача або ліквідації юридичної особи — набувача за спадковим договором нотаріус, за письмовою заявою відчужувача, припиняє дію цього договору, про що на всіх його примірниках робиться відповідний напис.

Відомості про спадкові договори підлягають обов’язковому внесенню до Спадкового реєстру в порядку, передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.

Документи для оформлення договору.

* Нотаріусу надаються виключно оригінали документів!

 1. Паспорт
 2. Ідентифікаційний номер за ДРФО
 3. Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно, якщо відчужується транспортний засіб то потрібне свідоцтво на транспортний засіб обов’язково з відміткою про зняття з реєстрації для відчуження
 4. При продажу землі або транспортних засобів, експертна грошова оцінка
 5. При даруванні землі, нормативна грошова оцінка
 6. При відчуженні землі без відчуження будинку, довідки про відсутність забудови з БТІ і місцевої ради
 7. При відчуженні землі за державним актом в якому відсутній кадастровий номер, то потрібна довідка з земельних ресурсів про присвоєння кадастрового номера
 8. При відчуженні житлового нерухомого майна, форма № 3 з ЖЕКу
 9. При відчуженні землі, довідка про обмеження з земельних ресурсів
 10. При відчуженні нерухомого майна (крім землі), довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації (Виписка з Реєстру права власності)
 11. При відчуженні корпоративних прав, потрібне свідоцтво про 100% формуванні статутного капіталу
 12. Якщо власником / співвласником майна є фізична особа у віці до 18 років, то потрібно Рішення (дозвіл) опікунської ради
 13. При даруванні між особами 1 ступеня споріднення свідоцтво про реєстрацію шлюбу або свідоцтво про народження, в залежності від ситуації
 14. При відчуженні спільного майна згоди співвласника / співбесідників або дружина
 15. Якщо стороною / сторонами є юридична особа, то потрібно, Свідоцтво, Статут, Довідка з статистики, Протокол вищого зборів, Виписка з державного реєстру юридичних осіб
Закрыть меню