Договір куплі-продажі корпотативних прав

Передача прав на участь у капіталі підприємства, управління справами підприємства, частку в прибутку, статутному капіталі, дивіденди і інших корпоративних правах юридичних осіб, шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав

Про договір

Передача прав на участь у капіталі підприємства, управління справами підприємства, частку в прибутку, статутному капіталі, дивіденди і інших корпоративних правах юридичних осіб, шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав, найбільш поширене юридичну дію у випадках, коли власник, власник або один з учасників приймає рішення відмовитися від своїх корпоративних прав на певних умовах.

Участь нотаріуса в цій процедурі може бути суто технічним, наприклад, для засвідчення копії документів, необхідних при здійсненні процедури переходу корпоративних прав — заяви, договору або іншого документа про передачу частки статутного капіталу або повноцінним — від аналізу ситуації і складання проекту документа, до оформлення угоди з наступною її реєстрацією в державному реєстрі.

Зверніть увагу!
Перехід корпоративних прав від однієї особи (осіб) до іншого (іншим особам) завжди тягне за собою зміни, які необхідно вносити до державного реєстру.
Тепер це можна зробити безпосередньо у нотаріуса одночасно з оформленням договору купівлі-продажу корпоративних прав або частини статутного капіталу — здійснити державну реєстрацію змін.

Особливості передачі корпоративних прав

Перед укладанням угоди бажано проконсультуватися з питання попередження санкцій з боку Антимонопольного комітету, який здійснює контроль за концентрацією суб’єктів господарської діяльності.

Будь-який учасник ТОВ (ТОВ) має право продати, подарувати або яким-небудь іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі іншим учасникам підприємства без отримання згоди інших учасників.

Передача прав третім особам (не учасник ТОВ / ТОВ) без згоди інших учасників можлива тільки якщо це прописано в статутних документах.

Корпоративні права належать до майна і як в разі купівлі-продажу будь-якого майна, право власності у нового власника виникає з моменту підписання і реєстрації договору, але фактично відстежити цей факт складно, тому нотаріус рекомендує включати в договір дату переходу корпоративних прав для нового власника.

Якщо новий власник частки в ТОВ / ТОВ несвоєчасно здійснив оплату за свою частину корпоративних прав, це може стати причиною розірвання договору купівлі-продажу.

Для посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ нотаріусу необхідно надати:

 1. установчих документів юридичної особи, частина якого продається (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 2. протокол зборів засновників юридичної особи, частина якого продається, про намір продати з зазначенням кому і яка частина відчужується;
 3. заяви інших учасників Товариства про відмову від переважного права придбання частки у статутному капіталі Товариства в разі продажу відповідної частини третьої особи;
 4. свідоцтво про формування статутного капіталу в повному обсязі.

Для учасника (засновника) фізичної особи:

 1. паспорти та ідентифікаційні номери сторін (якщо представник сторони діє за дорученням, то він подає нотаріально посвідчену довіреність, свої паспорт, ідентифікаційний номер);
 2. заяву про згоду на відчуження (придбання) майна від дружини (чоловіка), справжність підпису нотаріально завірена;
 3. свідоцтво про шлюб;.

Для учасника (засновника) юридичної особи:

 1. паспорт, ідентифікаційний номер представника, який діє від імені юридичної особи, документ підтверджує повноваження представника (якщо діє керівник юридичної особи — протокол про призначення на посаду керівника, якщо діє представник — нотаріально засвідчене доручення);
 2. установчих документів юридичної особи, (статут, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 3. протокол зборів засновників юридичної особи про намір продати або купити частину в статутному капіталі;
 4. друк (при наявності).
Закрыть меню