Свідоцтво про право на спадщину

На майно, що переходить за правом спадщини до спадкоємців, за місцем відкриття спадщини, нотаріусом видається свідоцтво про право на спадщину.

Про свідоцтво

Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі заяви спадкоємців, які оформили спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством, кожному з них окремо із визначенням прізвища, імені, по батькові і частин у спадщині інших спадкоємців.

Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі письмової заяви спадкоємців після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених частиною другою статтею 1270, статтею одна тисяча двісті сімдесят шість Цивільного кодексу України, — не раніше зазначених у цих статтях строків.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухомість.

Якщо спадщину на нерухоме майно прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців.

Якщо свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом не всім спадкоємцям і не на все спадкове майно, в тексті його зазначається, яка частина спадщини залишається відкритою.

Якщо особи, які могли б спадкувати одна після одної, померли протягом однієї доби, спадщина відкривається одночасно і щодо кожного з них окремо.

Письмову заяву про прийняття спадщини та відмову від нього подається спадкоємцем особисто в нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини.

Якщо заява, на якій справжність підпису спадкоємця не засвідчена, надійшла поштою, вона приймається нотаріусом, заводиться спадкова справа, а спадкоємцю пропонується надіслати заяву, оформлену належним чином, або прибути особисто до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.
Справжність підпису на таких заявах має бути нотаріально засвідченою.

Не допускається прийняття заяв про прийняття спадщини, про відмову від неї або заяв про їх відкликання, складених від імені спадкоємців їх представниками, які діють на підставі довіреностей.

Неповнолітня особа має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Недієздатні особи неповнолітні, малолітні, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважається такими, що прийняли спадщину, за відсутності заяви від їх імені про відмову від спадщини.

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини або про відмову від нього, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Прийняття та відмова від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що прийняв усю спадщину.

Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його законного права на спадщину.

Спадкоємець має право відмовитися від частки у спадщині іншого спадкоємця, який відмовився від спадщини на його користь.

При підготовці до видачі свідоцтва про право на законну спадщину або заповіт нотаріус за даними Спадкового реєстру, перевіряє наявність спадкової справи, спадкового договору, заповіту.

У разі наявності спадкового договору, нотаріус вимагає надати йому примірника цього договору, якщо з витягу зі Спадкового реєстру не з’явиться предмет спадкового договору

При переході майна за правом спадщини за заповітом до інших учасників цивільних відносин, свідоцтво про право на спадщину видається цим особам.

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.

При наявності виконавця заповіту нотаріус перевіряє обсяг здійснених ним повноважень. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом здійснюється після припинення нотаріусом повноважень виконавця заповіту.

Відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину підлягають обов’язковій реєстрації в Спадковому реєстрі в порядку, передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям, які прийняли спадщину, тобто тим, які постійно проживали разом зі спадкодавцем.

Докази спільного проживання

довідка житлово-експлуатаційної організації
правління житлово-будівельного кооперативу
відповідного органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом із спадкодавцем;
копія рішення суду, яке вступило в законну силу, про встановлення факту своєчасного прийняття спадщини;
реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі, яка свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини;
інші документи, які підтверджують факт постійного проживання разом зі спадкодавцем;

Доказ сімейних відносин

 1. свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану;
 2. копії актових записів;
 3. записи в паспортах про другий з подружжя;
 4. копії рішень суду, які вступили в законну силу, про встановлення факту родинних та інших відносин.

Факт перебування на утриманні підтверджується рішенням суду, яке вступило в законну силу законної сили, про встановлення факту перебування непрацездатної чи неповнолітньої особи на утриманні.

Непрацездатність утриманця, пов’язана з віком, перевіряється за паспортом, свідоцтвом органу цивільного стану про народження;
Непрацездатність, пов’язана зі станом здоров’я — за пенсійною книжкою або довідкою, виданою відповідним органом медико-соціальної експертизи.

Якщо один або кілька законних спадкоємців позбавлені можливості подати документи, які підтверджують наявність підстав для притягнення їх до законного отримання спадщини, вони можуть бути на підставі письмової згоди всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин із спадкодавцем, включені до свідоцтва про право на спадщину.

Така згода спадкоємців оформляється у вигляді письмової заяви, підпис спадкоємців на якій має бути засвідчена відповідно до правил.

Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини, можуть за згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини. Такі заяви спадкоємців мають бути викладені в письмовій формі і подані нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину.

Справжність підписів спадкоємців на заяві має бути засвідчена відповідно до правил.

Спадкоємець, якому за рішенням суду встановлено додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини, повинен у межах установленого судом строку прийняти спадщину шляхом подання нотаріусу за місцем відкриття спадщини відповідної заяви.

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на законну спадщину перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину.

На підтвердження цих обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи.

Документи

 1. паспорт
 2. Ідентифікаційний номер за ДРФО
 3. Правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно, якщо успадковується транспортний засіб то потрібне свідоцтво на транспортний засіб обов’язково з відміткою про зняття з реєстрації для успадкування
 4. При успадкуванні землі або транспортних засобів, нормативна грошова
 5. При успадкуванні землі без відчуження будинку, довідки про відсутність забудови з БТІ і місцевої ради
 6. При успадкуванні землі за державним актом в якому відсутній кадастровий номер, то потрібна довідка з земельних ресурсів про присвоєння кадастрового номера
 7. При успадкуванні житлового нерухомого майна, форма № 3 і форма №2 з ЖЕКу
 8. При успадкуванні землі, довідка про обмеження з земельних ресурсів
 9. При успадкуванні нерухомого майна (крім землі), довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації (Виписка з Реєстру права власності)
 10. При успадкуванні корпоративних прав, потрібне свідоцтво про 100% формуванні статутного капіталу
  Якщо спадкоємцем майна є фізична особа у віці до 18 років, то потрібно Рішення (дозвіл) опікунської ради
 11. При успадкуванні між особами 1 ступеня споріднення свідоцтво про реєстрацію шлюбу або свідоцтво про народження, в залежності від ситуації, якщо немає то заповіт
 12. Якщо спадкування корпоративних прав на юридичну особу, то потрібно, Свідоцтво, Статут, Довідка з статистики, Протокол вищого зборів, Виписка з державного реєстру юридичних осіб

Так, факт смерті і час відкриття спадщини підтверджуються свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про смерть спадкодавця.

Підтвердження місця відкриття спадщини

Свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про смерть спадкодавця, якщо останнє постійне місце проживання і місце його смерті збігаються;
довідкою житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу про його постійне місце проживання;
записом у будинковій книзі про постійне проживання спадкодавця, а якщо місце проживання померлого невідоме
— документом (витягом з Реєстру прав власності та ін.) Про місцезнаходження нерухомого спадкового майна або його частини.
Якщо об’єктів нерухомого майна декілька й їх місцезнаходження різне, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження одного із об’єктів цього майна за вибором спадкоємців.

При відсутності нерухомого майна місцем відкриття спадщини є місцезнаходження основної частини рухомого майна, яке може бути підтверджено відповідним свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу, витягом з реєстру прав власності на цінні папери тощо.

Функції нотаріуса при оформленні свідоцтва про право на спадщину

 • факт смерті спадкодавця
 • наявність заповіту
 • наявність і дію спадкового договору
 • час і місце відкриття спадщини
 • склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво
 • перевіряє коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.
 • Перевірка наявності заповіту (секретного заповіту), спадкового договору здійснюється за допомогою Спадкового реєстру в порядку, передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.

Якщо спадкоємець за заповітом бажає, щоб у свідоцтві про право на спадщину були відзначені сімейні або інші відносини із спадкодавцем, нотаріус вимагає подання документів, які б стверджували ці відносини.

При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (секретним заповітом) оригінал або дублікат заповіту, поданий спадкоємцем, залишається у справах нотаріуса.

За бажанням спадкоємця до свідоцтва про право на спадщину за заповітом може бути додана нотаріально засвідчена копія (фотокопія) заповіту або його дубліката.

Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, здійснюється нотаріусом після подання правовстановлюючих документів про належність цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна.

У разі наявності заборони нотаріус повідомляє кредитора про те, що спадкоємцям боржника видано свідоцтво про право на спадщину.

Якщо на майно накладено арешт судовими чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту.

Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, яке підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус вимагає, крім правовстановлюючого документа, витяг з Реєстру прав власності, а в місцевостях, де інвентаризація не проводилась, — довідку відповідного органу місцевого самоврядування.

У тому випадку, коли правовстановлюючий документ на майно, яке підлягає реєстрації, повертається спадкоємцеві (свідоцтво про реєстрацію або технічний паспорт на автомототранспортних засобів, іншу самохідну машину або механізм, судновий квиток або свідоцтво, договір комерційної концесії тощо), нотаріус перевіряє документ, про що робить відмітку на заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину або на примірнику цього свідоцтва, який залишається у справах нотаріуса. Допускається приєднання до матеріалів спадкової справи, засвідченим в установленому порядку, фотокопій правовстановлюючих документів на майно, які повертаються спадкоємцям.

Свідоцтво про право на спадщину на право на земельну частку (пай) після смерті фізичних осіб, евакуйованих із зони відчуження, відселених із зони безумовного (обов’язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також фізичні особи, які самостійно переселилися з територій, що зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних, або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які п оживали в сільській місцевості, може бути видано нотаріусом на підставі трудової книжки члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідченої витяги з неї 20, при наявності в ній відповідного запису.

Закрыть меню